ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

นายจรัญ เนาวพนานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และคณะ ตรวจราชการและนิเทศงานคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง

นายจรัญ เนาวพนานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8  และคณะ ตรวจราชการและนิเทศงานคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายจรัญ เนาวพนานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และคณะ ได้มาตรวจราชการและนิเทศงานคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ. /


เอกสารแนบ