ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ประชุมโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เยาวชนผู้กระทำผิด กิจกรรม ?ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน? เพื่อเตรียมความพร้อม

ประชุมโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เยาวชนผู้กระทำผิด กิจกรรม ?ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน? เพื่อเตรียมความพร้อม
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เยาวชนผู้กระทำผิด กิจกรรม “ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยมีคณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมก้อง ยงสกุล ชั้น 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./