ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

พิธีเปิดโครงการ ?ศูนย์การเรียนรู้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต? ประจำปี 2560

พิธีเปิดโครงการ ?ศูนย์การเรียนรู้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต? ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต” ประจำปี 2560 เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลจำนวน 20 คน ได้ฝึกอบรมอาชีพต่างๆ เช่น งานด้านไฟฟ้า งานด้านประปา งานทาสี งานประดิษฐ์ งานบริการ กาแฟและเครื่องดื่ม เป็นต้น โดยมีผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต./