ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2560

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ให้แก่ ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ
และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./