ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ลาสิกขาเด็กและเยาวชนที่บรรพชา โครงการ?บรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช?

ลาสิกขาเด็กและเยาวชนที่บรรพชา โครงการ?บรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช?
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 เด็กและเยาวชนที่บรรพชาระหว่างวันที่ 21 – 28 มกราคม 2560 ตามโครงการ“บรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยรำลึกและ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จำนวน 13 คน ได้ลาสิกขา โดยมีนายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีลาสิกขาด้วย
ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./