ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

กิจกรรม ?ครอบครัวสัมพันธ์?

กิจกรรม ?ครอบครัวสัมพันธ์?
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครั;จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิด กิจกรรม “ครอบครัวสัมพันธ์” เพื่อเสริมสร้างครอบครัวให้มีความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องในการอบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชน โดยมีผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องโถงชั้น 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./