ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

โครงการ?บรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช?

โครงการ?บรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช?
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษาสมทบ
ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ได้บรรพชาเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลจำนวน 13 คน ระหว่างวันที่ 21 - 28 มกราคม 2560 ตามโครงการ“บรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./    


เอกสารแนบ