ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสตมวาร (100 วัน)

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสตมวาร (100 วัน)
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับศาลอุทธรณ์ภาค 8 ศาลแรงงานภาค 8  และศาลจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสตมวาร (100 วัน) ณ บริเวณห้องโถงกลาง ชั้น 1 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต./