ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

โครงการ "เติมฝัน ปันยิ้ม อิ่มสุข วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560"

โครงการ \"เติมฝัน ปันยิ้ม อิ่มสุข  วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560\"
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับโรงเรียนบ้านทุ่งคา (บุณยขจรประชาอาสา) ได้จัดโครงการ “เติมฝัน ปันยิ้ม อิ่มสุข
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560” โดยได้รับเกียรติจาก นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด
และมีผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม คณะครูอาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
เข้าร่วมงานจำนวนมาก เพื่อให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งคา (บุณยขจรประชาอาสา) 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./