ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

การประชุมปฐมนิเทศเด็กและเยาวชน ที่บรรพชาในโครงการ ?บรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช?

การประชุมปฐมนิเทศเด็กและเยาวชน ที่บรรพชาในโครงการ ?บรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช?
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมปฐมนิเทศเด็กและเยาวชน
ที่บรรพชาในโครงการ “บรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อให้การเตรียมความพร้อมและให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ คณะทำงาน และผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมก้อง ยงสกุล ชั้น 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./