ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม 2560 นางสาวญดาภรณ์ ศรีภัฒน์ ผู้อำนวยการเขตธนาคารออมสิน จังหวัดภูเก็ต นายศักดา สุระสราญวงศ์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน
สาขาภูเก็ต เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่  นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตและนางสาวมาเรียม วันเดวา
ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมกันนี้ธนาคารออมสินได้มอบของขวัญวันเด็ก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นด้วย./


เอกสารแนบ