ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ประกาศสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

ประกาศสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม


เอกสารแนบ