ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ขอรับพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 จากนายชวลิต ลีฬหาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแรงงานภาค 8

ขอรับพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  2560 จากนายชวลิต ลีฬหาวงศ์  อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแรงงานภาค 8
เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  255๘  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต โดย นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าขอรับพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  2560 จากนายชวลิต ลีฬหาวงศ์  อธิบดีผู้พิพากษา
ศาลแรงงานภาค 8  ณ  ศาลแรงงานภาค 8  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต