ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

เข้าขอรับพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 จากนางนิภา ชัยเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต

เข้าขอรับพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  2560 จากนางนิภา ชัยเจริญ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2559  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต โดย นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่  ได้เข้าขอรับพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  2560 จากนางนิภา ชัยเจริญ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต  ณ  ศาลจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต