ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ขอรับพรเนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่จากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

ขอรับพรเนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่จากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 คณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นำโดยนายไพรัช เกิดศิริ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ได้นำคณะขอรับพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 จากนายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งมอบของขวัญปีใหม่ ณ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต... /