ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

มอบเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

มอบเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และ นายคณิต ยงสกุล ประธานผู้พิพากษาสมทบ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบ  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
เป็นตัวแทนมอบเครื่องช่วยหายใจ ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมี นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นผู้รับมอบ ในโอกาสนี้ คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ร่วมมอบของขวัญปีใหม่และได้แจกอาหารให้แก่เด็กที่ป่วย
นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตด้วย


เอกสารแนบ