ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ประธานสภาทนายความเข้าเยี่ยมคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

ประธานสภาทนายความเข้าเยี่ยมคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 นายชลสิทธิ แก้วยะรัตน์ ประธานสภาทนายความจังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และนางสาวมาเรียม วันเดวา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งหารือปัญหาในกระบวนการยุติธรรมฯ และแนวทางแก้ไข ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต