ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

พิธีมอบรางวัลประกวดเรียงความ เรื่อง พ่อหลวงในดวงใจ

พิธีมอบรางวัลประกวดเรียงความ เรื่อง พ่อหลวงในดวงใจ
                   เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีมอบรางวัลประกวดเรียงความ เรื่อง “พ่อหลวงในดวงใจ” โดยมี นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกวดเรียงความ นางสาวมาเรียม วันเดวา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม คณะอาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวซึ่งผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนทีกานต์ ภูผา จากโรงเรียนสตรีภูเก็ต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวพิมพ์ชนก ดิษฐพงศ์ จากโรงเรียนสตรีภูเก็ต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวลัลน์ลลิต นิยมพงศ์ จากโรงเรียนสตรีภูเก็ต และรางวัลชมเชยได้แก่ เด็กหญิงกชพรรณ สุขเกิด จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ซึ่งผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว จะได้รับทุนการศึกษาเป็นเงินสด พร้อมเกียรติบัตร
                   อนึ่ง กิจกรรมประกวดเรียงความนี้เป็น 1 ใน 9 กิจกรรม ของโครงการ “ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร้อยดวงใจ ถวายอาลัย องค์ภูมิพล” เพื่อสำนึกและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เอกสารแนบ