ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

กิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็ก "เติมฝัน ปันร้อยยิ้มให้น้อง อิ่มท้องเพื่อพ่อ"

กิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็ก \"เติมฝัน ปันร้อยยิ้มให้น้อง อิ่มท้องเพื่อพ่อ\"
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการ “ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร้อยดวงใจ ถวายอาลัย องค์ภูมิพล”  กิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็ก “เติมฝัน ปันร้อยยิ้มให้น้อง อิ่มท้องเพื่อพ่อ”  โดยมีนายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม  และคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการ เพื่อรำลึกและสำนึกในพรมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พรงองค์ท่าน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 ภูเก็ต อำเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต./


เอกสารแนบ