ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ร่วมพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการภาพถ่ายจากหนังสือ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9" เจ้านายไทยในโลซานน์

ร่วมพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการภาพถ่ายจากหนังสือ \"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9\" เจ้านายไทยในโลซานน์
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นางสาวมาเรียม วันเดวา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  และคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการภาพถ่ายจากหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9” เจ้านายไทยในโลซานน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9
โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 5 - 12 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟลติวัล ภูเก็ต  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./


เอกสารแนบ