ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ประชุมคณะผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ประชุมคณะผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนพฤศจิกายน
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และนางสาวมาเรียม วันเดวา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  ได้ประชุมคณะผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้การปฏิบัติราชการของผู้พิพากษาสมทบเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีผู้พิพากษาสมทบเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมก้องยงสกุล ชั้น 2
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./