ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89

รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ
ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับศาลอุทธรณ์ภาค 8
และศาลจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./ 


เอกสารแนบ