ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวเผยแพร่ความรู้สื่อสารผ่านวิทยุท้องถิ่น หัวข้อเรื่อง ?การเป็นพยานศาล?

ศาลเยาวชนและครอบครัวเผยแพร่ความรู้สื่อสารผ่านวิทยุท้องถิ่น หัวข้อเรื่อง ?การเป็นพยานศาล?
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ “ศาลเยาวชนและครอบครัวเผยแพร่ความรู้สื่อสารผ่านวิทยุท้องถิ่น” ณ สถานีวิทยุเสียงสามยอดจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต โดยเป็นการจัดรายการวิทยุร่วมกันระหว่างนางสาวมนรดา สอิ้งทอง นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทกับคุณวาสนา ไมอินทร์ นายสถานีวิทยุเสียงสามยอดทางคลื่น FM ๙๕.๐ MHZ  ในหัวข้อเรื่อง “การเป็นพยานศาล”โดยผ่านสื่อวิทยุท้องถิ่น./