ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยมีนายชาติชาย สุขไสย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว
ผู้อำนวยการ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม ณ วัดพระทอง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต./


เอกสารแนบ