ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และคณะ ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และคณะ ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นายจรัญ เนาวพนานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8  และคณะ ได้มาตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ./


เอกสารแนบ