ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

เข้าร่วมพิธีถวายองค์กฐิน

เข้าร่วมพิธีถวายองค์กฐิน
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เจ้าภาพร่วมกฐินสามัคคีประจำปี 2559 มอบหมายให้ข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีถวายองค์กฐิน เพื่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ ณ วัดเจริญสมนกิจ
(วัดหลังศาล) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./