ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ร่วมพิธีการสมโภชองค์กฐิน เพื่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ วัดเจริญสมนกิจ (วัดหลังศาล)

ร่วมพิธีการสมโภชองค์กฐิน เพื่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ วัดเจริญสมนกิจ (วัดหลังศาล)
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว พร้อมด้วยข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพร่วมกฐินสามัคคีประจำปี 2559 เข้าร่วมพิธีการสมโภชองค์กฐิน เพื่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ วัดเจริญสมนกิจ (วัดหลังศาล) ณ ศาลจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./