ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยมคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยมคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 นายโชคชัย เดชอมรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้  นายสุธี คีรีเดช ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยมคารวะนายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./