ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน)

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน)
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) ณ วัดมงคลนิมิตร(พระอารามหลวง) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต./


เอกสารแนบ