ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ประชุมระบบการบริหารจัดการคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

ประชุมระบบการบริหารจัดการคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม เรื่อง ระบบการบริหารจัดการคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษา
ผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มงานๆของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม   ชั้น 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./