ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ร่วมจัดพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึก ?ในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมจัดพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึก ?ในพระมหากรุณาธิคุณ  และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ
ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมจัดพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ  และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.


เอกสารแนบ