ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะทำงานบริหารงานวัสดุสิ้นเปลือง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะทำงานบริหารงานวัสดุสิ้นเปลือง
เมื่อวันที่  29 กันยายน 2559 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  โดยนายชาติชาย  สุขไสย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  และนางสาวมาเรียม  วันเดวา  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  ประธานคณะทำงานบริหารงานวัสดุสิ้นเปลือง ประชุมคณะทำงาน เพื่อกำกับ ดูแล ติดตามประเมินผลการดำเนินการใช้วัสดุสิ้นเปลืองภายในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต