ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ สื่อสารผ่านวิทยุท้องถิ่น

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ สื่อสารผ่านวิทยุท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ สื่อสารผ่านวิทยุท้องถิ่น ณ สถานีวิทยุเสียงสามยอดจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยเป็นการจัดรายการวิทยุร่วมกันระหว่างนางสาวมนรดา สอิ้งทอง นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทกับคุณวาสนา ไมอินทร์ นายสถานีวิทยุเสียงสามยอดทางคลื่น FM ๙๕.๐ MHZ  ในหัวข้อ การคุมประพฤติเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553” โดยผ่านสื่อวิทยุท้องถิ่น../