ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับงานจ้างเหมารักษาความสะอาด อาคารและบริเวณโดยรอบอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสารแนบ