ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการแก่ข้าราชการศาลยุติธรรม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการแก่ข้าราชการศาลยุติธรรม
เมื่อวันที่  22  กันยายน  2559   ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  โดยนายชาติชาย สุขไสย   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นางสาวมาเรียม  วันเดวา  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม และเจ้าหน้าที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการให้แก่นายพิโรจน์  อุดมสิน เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ณ โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต... /


เอกสารแนบ