ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  ร่วมพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต
เมื่อวันที่  16  กันยายน  2559 นายชาติชาย  สุขไสย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต อย่างเป็นทางการ ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ชั้น3) อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก. อำเภอเมือง              จังหวัดภูเก็ต