ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน โรงเรียนเมืองถลาง ในโครงการ ?ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายคดีเด็กและเยาวชน? ประจำปีงบประมาณ 2559

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน โรงเรียนเมืองถลาง   ในโครงการ ?ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายคดีเด็กและเยาวชน? ประจำปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 13  กันยายน  2559  นายชาติชาย  สุขไสย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  ผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ นางสาวมาเรียม  วันเดวา  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียน เมืองถลาง จำนวน 60 คน ที่มาศึกษาดูงานการพิจารณาคดีของศาลในโครงการ “ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายคดีเด็กและเยาวชน” ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายนราธิป  บุญญพนิช  และนายทศพล  พิทักษ์เนตินัย  ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้  ได้จัดให้มีกิจกรรมศาลจำลอง  การไกล่เกลี่ยจำลอง  เยี่ยมชมห้องตรวจสอบการจับ ศูนย์ให้คำปรึกษาแก่เด็กและเยาวชน  ห้องขัง เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และเกรงกลัวต่อการกระทำความผิด.../ 


เอกสารแนบ