ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ ?ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน?

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  จัดโครงการ ?ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน?
เมื่อวันที่ 31  สิงหาคม  2559  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน” กิจกรรมที่ 3 ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน  มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายแก่ผู้นำชุมชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและสิทธิของผู้ประกันในการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราว รวมถึงให้เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการบังคับคดีเมื่อมีการผิดสัญญาประกันเกิดขึ้นและผลกระทบที่จะตามมา ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การบังคับคดีผู้ประกัน โดยนายชาติชาย  สุขไสย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นายนราธิป  บุญญพนิช ธานในพิธีเปิดโครงการ นางผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชาติชาย  สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว ในการให้ข้อคิดและคำแนะนำในการปฏิบัติตนเมื่อได้รับการปล่อยชั่วคราว โดยมีนายนราธิป บุญญพนิช  และนายทศพล  พิทักษ์เนตินัย  ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ประกัน” และ “การบังคับคดีผู้ประกัน” ให้แก่ผู้นำชุมเทศบาลเมืองกะทู้ จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกะทู้  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต../


เอกสารแนบ