ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ ?สนับสนุนการแก้ไข บำบัดฟื้นฟู เด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิด? กิจกรรมค่ายพัฒนากายจิตใจสังคมเด็ก เยาวชน เพื่ออนาคตของชาติ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ ?สนับสนุนการแก้ไข บำบัดฟื้นฟู เด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิด?  กิจกรรมค่ายพัฒนากายจิตใจสังคมเด็ก เยาวชน เพื่ออนาคตของชาติ
เมื่อวันที่  22 - 26 สิงหาคม  2559  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “สนับสนุนการแก้ไข บำบัดฟื้นฟู เด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิด” กิจกรรมค่ายพัฒนากายจิตใจสังคมเด็ก เยาวชน เพื่ออนาคตของชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการแก้ไขบำบัด ฟื้นฟู ไม่ให้หวนมากระทำความผิดซ้ำ และจัดกิจกรรมทั้งด้านจิตวิทยาบำบัด ครอบครัวบำบัด และศาสนบำบัด โดยมีนายชาติชาย  สุขไสย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นายวงศนันท์  วิวัฒน์วานิช    ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านชาติชาย  สุขไสย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ“ประสบการณ์ชีวิต”  - ท่านณัฐปกรณ์  พิชญปัญญาธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู บรรยายในหัวข้อ  แรงบันดาลใจ - นางพรพรรณ  สิทธิชัยวิจิตร  และนางจันทรา  กุลวีระอารีย์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยาย - นายเอกชัย  ศรีวิชัย และนายไพศาล  ขุนหนู  นักร้องนักแสดง บรรยายในหัวข้อ วัยใสหัวใจเข็มแข็ง : พันธสัญญาครอบครัวอบอุ่น - พ.จ.อ. นิกร  โสภารัตน์  จ.อ.สัมพันธ์ ศรีสุกใส และจ.อ.วิทยรินย์  มานะพัฒนพงศ์  วิทยากรจากฐานทัพเรือ  ในการฝีกระเบียบวินัย ให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 36 คน ณ ฐานทัพเรือพังงา  อำเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา../


เอกสารแนบ