ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ "ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน"

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  จัดโครงการ \"ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน\"
เมื่อวันที่  16 สิงหาคม  2559  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน” กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายแก่ผู้มีสิทธิในการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราว ผู้ประกันหรือประชาชนทั่วไป รวมถึงให้เข้าใจกระบวนการขั้นตอนการบังคับคดีเมื่อมีกรณีผิดสัญญาประกันเกิดขึ้นและผลกระทบที่จะตามมา โดยนายชาติชาย  สุขไสย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นายวงศนันท์  วิวัฒน์วานิช ธานในพิธีเปิดโครงการ นางผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชาติชาย  สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว และนางสาวมาเรียม  วันเดวา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ในการให้ข้อคิดและคำแนะนำในการปฏิบัติตนเมื่อได้รับการปล่อยชั่วคราว โดยมีนายนราธิป บุญญพนิช  และนายทศพล พิทักษ์เนตินัย  ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ประกัน” และ “การบังคับคดีผู้ประกัน” ให้แก่ผู้ประกัน ผู้ต้องหาและจำเลย จำนวน 84 คน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต../


เอกสารแนบ