ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ?วันแม่แห่งชาติ? ประจำปี 2559

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ?วันแม่แห่งชาติ? ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการ “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2559  ให้กับเด็กและเยาวชนภายในสถานควบคุม  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  โดยมีนายชาติชาย  สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  และให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต.../