ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ เทิดไท้องค์ราชินี 84 พรรษา ปล่อยพันธุ์กุ้ง ปลา 199,999 ตัว สู่อันดามัน โดยมีเลขาธิการสำนักงาน ศาลยุติธรรมเปิด

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ เทิดไท้องค์ราชินี 84 พรรษา ปล่อยพันธุ์กุ้ง ปลา 199,999 ตัว สู่อันดามัน  โดยมีเลขาธิการสำนักงาน ศาลยุติธรรมเปิด
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “เทิดไท้องค์ราชินี 84 พรรษา ปล่อยพันธุ์กุ้ง ปลา 199,999 ตัว สู่อันดามัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิคม  อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นายชาติชาย  สุขไสย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางสาวมาเรียม  วันเดวา  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต คณะผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมประจำศาล และคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต  ตำบลป่าคลอก  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต./


เอกสารแนบ