ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลา เทิดพระเกียรติและสดุดีพระกรณียกิจ รวมถึงการแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เทิดพระเกียรติและสดุดีพระกรณียกิจ รวมถึงการแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เมื่อวันที่ 5  สิงหาคม  ๒๕๕9  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดภูเก็ต จัดงานวันรพี เพื่อเทิดพระเกียรติและสดุดีพระกรณียกิจ รวมถึงแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  โดยจัดพิธีสงฆ์  พิธีวางพวงมาลา พิธีมอบทุนการศึกษา ณ บริเวณลานพระรูปพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ หน้าอาคารศาลแรงงานภาค ๘ และจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในตอนค่ำ ๒๕๕9 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้./


เอกสารแนบ