ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ?ชายหาดสะอาดสวยใสด้วยหัวใจอาสา เด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา?

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ?ชายหาดสะอาดสวยใสด้วยหัวใจอาสา เด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา?
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “ชายหาดสะอาดสวยใสาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 63 พรรษาด้วยหัวใจอาสา เด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา” ขึ้น โดยมีเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีของศาล มีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม รักธรรมชาติ และมีจิตสำนึกที่ดีที่จะร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด       
ให้ยั่งยืนต่อไป โดยมีนายชาติชาย  สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี และนำคณะผู้พิพากษา               
 ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมประจำศาล นางสาวมาเรียม  วันเดวา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการ ณ ชายหาดกะรน  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ