ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  2559  เวลา  08.30  นาฬิกา  นายชาติชาย  สุขไสย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  นางสาวมาเรียม 
วันเดวา  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  เวลา  17.00  นาฬิกา  นายชาติชาย  สุขไสย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ เวทีกลางสะพานหิน  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ. /


เอกสารแนบ