ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ ในโครงการ ?เด็กไทย รู้ทันภัย ห่วงใยตนเอง ประจำปี 2559 (กิจกรรมเยาวชนเยี่ยมศาลเรียนรู้กฎหมายด้านยาเสพติด และการพิจารณาคดีเบื้องต้นที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้   ในโครงการ ?เด็กไทย รู้ทันภัย ห่วงใยตนเอง ประจำปี 2559 (กิจกรรมเยาวชนเยี่ยมศาลเรียนรู้กฎหมายด้านยาเสพติด และการพิจารณาคดีเบื้องต้นที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
เมื่อวันที่  14  กรกฎาคม  2558  นายชาติชาย  สุขไสย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  ผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ นางสาวมาเรียม  วันเดวา  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกะทู้  คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้  จำนวน 80 คน ที่เข้าร่วมโครงการ “เด็กไทย รู้ทันภัย ห่วงใยตนเอง ประจำปี 2559 (กิจกรรมเยาวชนเยี่ยมศาล เรียนรู้กฎหมายด้านยาเสพติด และการพิจารณาคดีเบื้องต้นที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน” โดยมีนายนราธิป  บุญญพนิช  ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นางจันทรา  กุลวีระอารีย์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้  ได้จัดให้มีกิจกรรมศาลจำลอง  การไกล่เกลี่ยจำลอง  เยี่ยมชมห้องตรวจสอบการจับ ศูนย์ให้คำปรึกษาแก่เด็กและเยาวชน  ห้องขัง นอกจากนี้ได้จัดให้เยี่ยมชมห้องทำงานของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้นักเรียนได้เกิดแรงบันดาลใจ ในการตั้งใจเรียน ศึกษารับความรู้เบื้องต้น.../ 


เอกสารแนบ