ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน (MOU) และเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต  ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน (MOU) และเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต โดยนายชาติชาย สุขไสย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นางสาวมาเรียม  วันเดวา  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต โดยนายปรัชญา  
ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต และนายภาวัต  ศุภสุวรรณ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน (MOU) ในการปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรม การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการของศาล การเยียวยาแก่ผู้เสียหาย และการเผยแพร่ความรู้  นอกจากนี้ได้เปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ  เพื่อทำหน้าที่รับรายงานตัว  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์  กิจจารึก  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ตำรวจ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ผู้บัญชาการเรือนจำ จังหวัดภูเก็ต  เข้าร่วมงานและเยี่ยมชมการปฏิบัติของอาสาสมัครคุมประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในครั้งนี้ด้วย.../


เอกสารแนบ