ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เยี่ยมและให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างฝึกอบรม

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เยี่ยมและให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างฝึกอบรม
เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2559  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการ “ตรวจเยี่ยมเด็กและเยาวชน”  โดยมีนายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชน ที่อยู่ระหว่างฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  ๘  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม  และในโอกาสนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตได้มอบเงินและอาหารให้กับเด็กและเยาวชนสำหรับใช้ในระหว่างฝึกอบรม