ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ ?ศูนย์การเรียนรู้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2559?

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  จัดโครงการ  ?ศูนย์การเรียนรู้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2559?
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต” ประจำปี 2559  และได้จัดให้มีการฝึกวิชาชีพการสกรีนเสื้อ โดยมีนายกฤชนรา  โภคาพันธ์ ผู้ประนีประนอมประจำศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรให้แก่เด็กและเยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวงศนันท์  วิวัฒน์วานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  ให้โอวาทแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ  โดยมีท่านชาติชาย  สุขไสย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  ผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ และนางสาวมาเรียม วันเดวา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยมโครงการในครั้งนี้ด้วย.../