ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติการประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่)

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติการประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE  ระดับประเทศ (รอบพื้นที่)
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559  นายชาติชาย  สุขไสย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติเข้าร่วมในการประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ  (รอบพื้นที่)  ณ ห้องพระพิทักษ์แกรนด์บอลลูม  ชั้น 3 โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต